Lyssna på sidan Lyssna
2018-07-02

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft under första halvåret 2018:

Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2017 att anta upphävande av del av detaljplan för Glava Kyrkby. Beslutet vann laga kraft den 2 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2018 att anta detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1. Beslutet vann laga kraft den 7 juni 2018.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Flygbild över Arvika

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-02