Detaljplan Bromsen 10

Artikeln publicerades 13 september 2023

Karta Bromsen

Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram för Bromsen 10.

Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 14 september - 6 oktober 2023 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 6 oktober till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen. Samrådsmöte sker den 25 september.

Hjälpte informationen på sidan dig?