Delta i tidernas största resvaneundersökning i Värmland!

Artikeln publicerades 12 april 2023

Har du fått ett brev hem med en resvaneundersökning från Region Värmland? Då är du en av de nästan 40 000 invånare i Värmland som blivit slumpvis utvald att berätta om dina resor. Vi hoppas att du vill delta och vara med och forma hur vi reser i Värmland – i dag och i framtiden.

Nio år och en pandemi har passerat sedan den förra resvaneundersökningen skickades ut. Nu är det dags igen och Arvika är en av de värmländska kommuner som deltar i undersökningen. Resvaneundersökning är ett viktigt verktyg i många olika typer av planering. I kommunernas samhällsplanering, lokala infrastrukturprojekt och för Region Värmland som ansvarar för investeringar i den regionala infrastrukturen och för kollektivtrafiken i Värmland.

Undersökningen skickas hem till dig per post

Resvaneundersökningen hanteras av Enkätfabriken, på uppdrag av Region Värmland, och skickas med start den 11 april hem per post till slumpvis utvalda invånare från sex år och uppåt i Värmlands län.

Är du en av dem som fått enkäten kommer du att få svara på frågor om dina resvanor. Det finns möjlighet att fylla i antingen en webbenkät eller en pappersenkät. Det är endast de som fått en inbjudan till undersökningen som kan delta i den. Enkäten besvaras anonymt och alla svar behandlas konfidentiellt. Du behöver svara senast den 30 april.

Tack för att du deltar – framtidens Värmland skapar vi tillsammans!

Alla respondenters personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och samtliga svar är helt anonyma. Det kommer heller inte vara möjligt att i efterhand se vilka resor som hör till vilken respondent. De insamlade uppgifterna kommer endast användas för att sammanställa statistik. Läs mer om hur Region Värmland hanterar personuppgifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om resvaneundersökningen?

Det finns svar på många vanliga frågor på www.enkatfabriken.se/support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om undersökningen kan även ställas till Mattias Landin, mattias.landin@regionvarmland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?