Lyssna på sidan Lyssna
2018-11-01

Cykelparkering vid järnvägsstationen

En ny cykelparkering planeras vid järnvägsstationen i Arvika, då den befintliga cykelparkeringen är bristfällig. Den nya parkeringen ska ge plats för 104 cyklar under tak, samt en reparationsstation med pump. Taket kommer att vara av torv som renar luften och ser trevligt ut. Platsen för cykelparkeringen kommer att bli öster om järnvägsstationen, där det idag finns en busshållsplats och korttidsparkering.

Busshållsplatsen kommer att vara kvar, men utökas något och kommer att rymma två bussar. Utrymmet bakom kommer att ersättas med cykelparkeringar och en gång-och cykelväg. På detta sätt skapas en säkrare anslutning till gång-och cykelvägar och järnvägsstationen.

Cykelparkeringen ska upp för beslut i Kommunstyrelsen den 12 november. Arbetet kommer då förhoppningsvis att påbörjas under nästa år.

RitningarnaPDF finns på webbplatsen.

bild på cykelparkering med torvtak

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-01