2020-02-05

Byggarbeten i centrala Arvika

På grund av byggarbeten i kvarteret Bagaren, korsningen Östra Torggatan-Storgatan-Hantverksgatan, så kommer det att bli begränsad framkomlighet för gångtrafikanter. Arbetena startar under vecka 6 och kommer preliminärt att pågå fram tills i november.

De två handikapparkeringarna på Storgatan (i höjd med Dressman) kommer att stängas av, men en av dem flyttas till Östra Torggatans norra ände och den andra flyttas längre bort på Storgatan, till bokhandeln. (Se kartan nedan.)

Byggprojektet handlar om en påbyggnad med nya lägenheter, ovanpå befintliga affärslokaler.

karta flyttade parkeringsplatser för rörelsehindrade

Sidansvarig:

Peter Adolfsson

Sidan uppdaterad: 2020-02-05