2020-03-30

Busstationen byggs om

Den 6 april börjar arbetet med att bygga om busstationen i Arvika! Under tiden arbetet pågår - fram till i september-oktober - är busstationen stängd och istället finns en tillfällig busstation på grusytan mellan Västra Kyrkogatan och Trädgårdsgatan, nedanför Amigo.

Förbjudet att parkera på grusplanen

För de boende och näringsidkarna i området runt Amigo blir det under ombyggnadstiden mer trafik än man är van vid - och de som brukar parkera på grusytan måste hitta ny parkeringsplats.

Från och med torsdagen den 2 april är det inte tillåtet att parkera på grusplanen som då ska göras i ordning innan den tillfälliga busstationen tas i drift. Känner du någon som har sin bil, husvagn eller grävmaskin parkerad där så berätta gärna för dem vad som är på gång.

Anledningen till ombygget är att få till en tillgänglighetsanpassad helhetslösning med förbättrad information och ökad säkerhet för resenärerna. Planlösningen kommer förändras med nya körmönster för bussarna, busskurer, belysning och cykelparkering av den typ som finns vid järnvägstationen. Grönytor ska också fräschas upp. Några av träden kommer tyvärr att behöva tas ned, men kommer att ersättas av nyplanterade träd.

När busstationen är klar kommer det att fungera praktiskt så att bussar kommer att köra in och ut till busstationen vid korsningen Jenny Nilssons gata/Palmviksgatan. På morgonen och eftermiddagen, när det är som flest resenärer, väntar bussar på västra sidan av depån medan bussarna vid bussplattformen fylls på. När en buss lämnar plattformen ska väntande buss köra fram. Resenärer ska inte korsa angörningsområdet.

Det är Arvika kommun som bygger om tillsammans med Värmlandstrafik. Ombyggnaden koordineras av Teknik i Väst AB och NCC är upphandlad entreprenör.

RitningPDF på den tillfälliga busstationen finns som en pdf-fil.

översikt busstation

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-30