Lyssna på sidan Lyssna
2019-08-07

Busshållplats flyttas när cykelparkering byggs

Den 12 augusti startar arbetena med att bygga en cykelparkering i anslutning till järnvägsstationen i Arvika. Den nya cykelparkeringen kommer att ligga öster om stationen, där det idag finns en parkeringsficka i anslutning till busshållplats och spårområde.

Under byggtiden kommer hela området att vara avspärrat - detta gäller;

  • Under byggtiden flyttas busshållplatsen temporärt närmare stationsbyggnaden och busskuren läggs i anslutning till Järnvägskiosken.
  • De två parkeringsplatserna för korttidsparkering får inte användas under tiden som busshållplatsen är flyttad.
  • Det kan bli mindre störningar i trafiken när bussar stannar på stationssidan för att släppa av och ta upp passagerare, men Järnvägsgatan kommer att hållas öppen för trafik i båda riktningar.
  • Gående och cyklister längs Järnvägsgatan hänvisas till andra sidan gatan. Övergångställena kommer vara tillgängliga under större delen av byggtiden.

kartskissenPDF kan du se hur cykelparkeringen kommer att se ut, liksom var den tillfälliga busshållplatsen och busskuren finns.

Byggarbetena kommer att vara klara under oktober månad.

Om du har frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Christian Hasselberg, Teknik i Väst AB, tfn 0570-76 40 97 eller via kommunens växel 816 00.

cyklar

Sidansvarig:

Christian Hasselberg

Sidan uppdaterad: 2019-08-07