Blåljusverksamheter tillsammans vid sjukhuset

Artikeln publicerades 17 juni 2024

I framtiden kan blåljusverksamheterna i Arvika – räddningstjänst, ambulans och polis – komma att lokaliseras tillsammans vid Arvika sjukhus.

Vid sitt senaste sammanträde gav Kommunledningsutskottet ett planuppdrag för att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att lägga blåljusverksamhet i sjukhusområdet. Idag är området inte detaljplanelagt. Arvika kommun och Region Värmland har tillsammans tagit fram en lokaliseringsutredning som visar för- och nackdelar med olika möjliga placeringar inom området, även polisen har varit med i utredningsarbetet. Det arbetet går nu vidare.

Räddningstjänstens nuvarande lokaler på Kopparvägen har många år på nacken och det finns ett stort behov av bättre och mer ändamålsenliga lokaler både för personal, fordon och besöksverksamhet inom räddningstjänst och ambulans. Det finns fördelar med att samlokalisera verksamheterna och sjukhusområdet skulle vara en lämplig plats med hänsyn till bland annat utryckningsmönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?