Bidrag till Arvika Ljus och Kronan

Artikeln publicerades 10 oktober 2023

Vid sitt senaste sammanträde beviljade Kommunledningsutskottet 80 000 kronor till föreningen Aktiva Arvika som genomför ljuskonstutställningen Arvika Ljus 2023.

Det är fjärde gången som Arvika Ljus arrangeras i Arvika centrum och i år deltar nio nationella, internationella och lokala ljuskonstnärer. Verken placeras på olika platser i det offentliga rummet. Ett av de elva verken kommer att finnas i stadsparken där det också blir invigning. Ljuskonsten lyser upp Arvika under årets mörkaste tid och pågår 3-26 november.

Kommunledningsutskottet beviljade också 570 000 kronor till föreningen Kronans FK för att föreningen ska kunna slutföra bygget av föreningslokalen inom sitt projekt Vision Edane aktivitetspark. Föreningen har drabbats av oförutsägbara konstnadsökningar på kort tid, som ökade materialkostnader och höjda räntor.

Hjälpte informationen på sidan dig?