2020-06-18

Besked från JO

I februari 2020 skickades en anmälan gällande hanteringen av utvecklingsarbetet och utredningen som gjordes av kommunens överförmyndarnämnd, till Justitieombudsmannen (JO).

JO kommer inte att ta inte upp anmälan om biträdande kommundirektörens påstådda påverkan på rapport om Överförmyndarnämndens kansli, inte heller kritiken mot kommundirektörens information på presskonferens respektive kommunfullmäktigesammanträde.

JO vill att Arvika kommun utreder hur vi arbetat med e-post och på vilket sätt kommunen anlitade konsulten, som arbetade med Överförmyndarkansliets personal och förtroendevalda. JO önskar svar senast den 15 september.

prästkrage

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-18