Beredning runt ny idrottshall skjuts upp

Artikeln publicerades 21 maj 2024

Kommunledningsutskottet beslutade att beredningen ska omprövas 2025.

Under tisdagens möte i Kommunledningsutskottet behandlades ett förslag till Kommunfullmäktige att tillsätta en beredning vars uppgift skulle vara att ta fram en behovsanalys vad gäller en ny idrottshall i Arvika.

Enligt Kommunledningsutskottets förslag skulle representanter från samtliga partier ska ingå i beredningen och behovsanalysen vara klar i juni 2025.

Beslut: Kommunledningsutskottet beslutar att bordlägga fullmäktigeberedningen vad gäller en fullstor idrottshall till första kvartalet 2025, då den ska omprövas.

Hjälpte informationen på sidan dig?