Beläggningsarbeten runt skolan

Nu startar beläggningsarbetena runt nya högstadieskolan i kvarteret Hjorten. Det mesta av den befintliga beläggningen ska rivas, kantsten ska justeras och gator och trottoarer ska asfalteras eller beläggas med sten. Utifrån tidplanen ska arbetet vara färdigt innan skolstart i augusti.

Det mesta av arbetena kommer att göras inom det område som varit inhägnat sen tidigare, men en del moment kommer att påverkar framkomligheten även utanför nuvarande avspärrningar.

När korsningen Jakobsgatan/Harald Hallens gata ska åtgärdas kommer åtkomsten till kvarteret Örnen och Minnebergs förskola att begränsas. Den bifogade kartskissen Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster. visar vad som då händer.

Arbetena som spärrar av korsningen beräknas ta 2-3 veckor och kommer göras i slutet av maj eller början juni:

  • En ny tillfällig bilväg kommer anläggas från Minnebergsvägen till Harald Halléns gata. Efter det att arbetena är klara kommer den nya gatan att övergå till att vara en permanent gång- och cykelväg.
  • Den grusade vändplanen ”i hörnet” mot Magasinsgatan kommer att asfalteras.
  • Boende på Magasinsgatan 30 och Jakobsgatan 36 får en ny infart från Magasingatan under tiden som infarten från Jakobsgatan är blockerad.

De tider som anges är alla ungefärliga och det kan bli snabba ändringar.

skiss - den tänka högstadieskolan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-01