2020-09-17

Bättre vattenkvalitet i Kyrkviken

Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare.

Arvika kommun arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Kyrkviken belastas med fosfor stötvis vid nederbörd genom att sediment i vattendrag och dagvattenledningar frigörs vid högre flöden. Detta kan utlösa algblomningar, något som i perioder har varit ett stort problem. Bottensedimentet i Kyrkviken är rikt på fosfor vilket medför att botten periodvis blir syrefri. Syrebristen skapar även den risk för algblomning då fosfor från bottensedimentet kan föras upp till ytvattnet.

Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder.Nu har skärmbassänger anlagts tillsammans med flytande våtmarker. En skärmbassäng består av skärmväggar som styr flödet med täta dukar och skapar en sedimenteringsvolym i bassänger där näringsämnen och föroreningar avskiljs från utflödet och belastar därmed inte Kyrkviken. Flytande våtmarker renar vattnet från fosfor samt lösta föroreningar.

I videonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hör du Josefin Andersson, utredningsingenjör och Peter Söderström, kommunalråd, berätta mer om projektet.

drönarbild över kyrkviken där man tydligt ser en skillnad på färgen mellan vattnet på insidan av skärmbassängen och utanför

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-17