Avgifter inom Vård och omsorg 2023

Artikeln publicerades 16 januari 2023

Från och med 1 januari 2023 är följande avgifter ändrade:

Maxtaxa (hemtjänst/omvårdnadstaxa): 2 359 kr/mån
Serviceavgift: 360 kr/timme
Trygghetslarm: 400 kr/mån
Mat på gruppboende: 4 500 kr/mån
Förbrukningsartiklar på gruppboende: 210 kr/mån
Varuhemhandling: 356 kr/mån
Resor till Träffpunkten/Rehabcenter: 120 kr, tur och retur
Ledsagarservice: 175 kr/gång

LSS
Resor daglig verksamhet:
1-5 resor/månad: 385 kr
6-10 resor/månad: 770 kr
>11 resor/månad: 1 155 kr

På webbplatsen kan du läsa mer om avgifter inom Vård och omsorg.

Hjälpte informationen på sidan dig?