2021-03-31

A-traktorn är ett stort ansvar

Den A-traktorförare som inte följer lagar och regler riskerar att få böter, hamna i belastningsregistret eller att få vänta på att få ta körkort. För att sprida kännedom om vilket ansvar man har som ägare eller förare av en a-traktor har Polisen tillsammans med Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner skickat ut ett informationsbrev till A-traktorägare och -förare i de fyra kommunerna. Om vi missat dig kan du läsa brevet nedan.

Till dig som äger eller har barn
som kör en A-traktor eller ”EPA”

A-traktorer har under senare tid blivit ett vanligare fordon för unga, och för några ett roligt fritidsintresse. Att köra A-traktor innebär ett stort ansvar och kan, rätt hanterat, vara en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort.

Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför fordonet. Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer många samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar. Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det. Hög musik från A-traktorer är dessvärre inte ovanligt.

Med denna information vill vi stötta er vuxna att ta rätt beslut och säga rätt saker till era ungdomar. För att öka den kunskap du har och göra samtalet med din ungdom lättare, vill vi också berätta lite om det tekniska kring en A-traktor.

Vi vill också ge er information om de lagar och regler som är bra att känna till och konsekvenserna om de inte följs.

Vad är en A-traktor?

En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är byggd för att dra andra fordon, eller arbetsredskap, och är utrustad med kopplingsanordning(drag).

En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på plan väg. Fordonet skall vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre är avsett för person- eller godstransport. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Det är enkelt att ”trimma” en A-traktor

Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor, vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. Nu är hastigheten kopplad till säkringsboxen. Bilens elektronik får en hastighetssignal, som begränsar hastigheten, men om man tar bort säkringen går A-traktorn istället som en vanlig bil. Detta kan skapa mycket farliga situationer, eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil, samt att det är olagligt. Dessutom har en A-traktor inte samma krav på trafiksäkerhetsutrustning som en personbil.

Brottslighet som kan påverka ett körkort eller ett körkortstillstånd

Transportstyrelsen kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren. Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd.

Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid. Det innebär att de bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ha ett körkort eller ett körkortstillstånd. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

Exempel på brott som kan påverka bedömningen är:

 • Rattfylleri
 • Narkotikabrott eget bruk
 • Smitning från trafikolycka
 • Upprepade trafikförseelser
 • Olovlig körning
 • Tillåtande av olovlig körning (den som har körkort men tillåter att någon annan som saknar körkort att köra en körkortspliktig bil)
 • Fortkörning
 • Körning mot rött ljus
 • Inte tagit hänsyn till stopplikt
 • Omkörning vid övergångsställe
 • Vårdslöshet i trafik
 • Inte anpassat avståndet till fordonet framför.

Här är några vanliga exempel på trafikbrott/förseelser kopplat till A-traktorer som, förutom böter, kan ge en spärrtid på upp till 6 månader:

 • Olovlig körning: kört en A-traktor fortare än 30 km/h
 • Vårdslöshet i trafik - t ex sladdat runt i en rondell
 • Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse - t ex åker runt, runt och spelar hög musik i bostadsbebyggelse
 • Förargelseväckande beteende - t ex spelar hög musik i närheten av bostadsbebyggelse
 • Ofredande - t ex spelar hög musik i närheten av i närheten av bostadsbebyggelse

Blir man rapporterad för dessa brott/förseelser hamnar man i belastningsregistret.

Som vårdnadshavare är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt.

Har ditt barn en A-traktor som sitt intresse måste du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget. Hur ser däcken ut, finns det spolarvätska, har rutorna bra sikt, är bromsarna bra, är bilen besiktad och säker? Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog hemma kring vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Ju mer påläst och kunnig du som vuxen är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Covid-19

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler personer du träffar. Att sitta flera stycken, tätt i en A-traktor, kan öka smittspridning. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten och att hålla avstånd till andra.

Mer information

Vill du veta mer om vilka regler som gäller, titta gärna på följande webbplatser:

Transportstyrelsen: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/a-traktor/länk till annan webbplats

Polisen.se:
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/maj/detta-galler-for-a-traktor/länk till annan webbplats

Trafikverket.se:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/länk till annan webbplats

bilförare

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-31