2020-09-29

Åtgärder mot högtspelande biltrafik

Från den 1 oktober kommer trafikavstängningen av Arvika innerstad, som gällt 1 juli-30 september, att förlängas och även utökas till att gälla ett större område. Den nya lokala trafikföreskriften gäller till och med 31 oktober 2021.

Människor som bor centralt i Arvika upplever det som ett allt större problem med hög musik från rundkörande bilar kvälls- och nattetid. Många får sin nattsömn störd, och vi kan också se en ökning av andra samhällsproblem som skadegörelse, fylleri och otrygghet. Trots sommarens trafikavstängningar har situationen inte blivit bättre.

Mer information om avstängningarna, samt kartbild för det nya området, finns i "Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon i Arvika innerstad".PDF

Förbudet gäller inte för en skälig resa till eller från sin bostad, för personer med
handikapptillstånd, trafik för yrkesutövande, för övernattande gäster på hotell eller motsvarande på markerade sträckor enligt kartbild. I samtliga ovan nämnda undantag ska resa ske kortast möjliga väg.

Arvika har en sedan många år tillbaka haft en tradition av motorintresserade medborgare. Arvika kommun tillsammans med Polisen vill att Arvika ska vara en trygg och trevlig plats - för alla. Vi har därför påbörjat ett långsiktigt arbete tillsammans med motorklubbar och föreningar, för att ta vara på det motorintresset som finns på bästa sätt. Tillsammans fortsätter vi arbete med medborgarlöftet som innebär att kommunen, Polisen och socialen vill förbättra tryggheten i Arvika centrum. Vi samverkar även kring ett nytt regelverk för Polisen att kunna bötfälla de fordon som spelar för hög musik tillsammans med andra kommuner i Värmland och Dalarna.

bild på instrumentbräda på bil

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-29