Åtgärder för budget i balans Lärande och stöd

Artikeln publicerades 25 april 2023

Verksamheten Lärande och stöd beräknas gå mot ett underskott 2023.

Underskottet beror bland annat på högre kostnader för stöd och anpassningar inom grundskola, fler gymnasielever som valt andra skolor än de kommunala gymnasieskolorna i Arvika, höga kostnader för skolskjuts, höga sjuktal inom förskola och kostnader för placeringar.

Även omvärldsläget med ökande kostnader för bland annat livsmedel påverkar underskottet.

I Arvika kommuns strategiska plan för 2023 fick Lärande och stöd en ökad ram för sina verksamheter. Det kommer dock inte räcka för att nå en budget i balans år 2023, utan kostnaderna behöver sänkas. En rad sparåtgärder har redan påbörjats och genomförts under året och ytterligare åtgärder kommer behöva genomföras.

Hjälpte informationen på sidan dig?