2020-06-23

Asfalteringsarbeten vid Boställsåsen

NCC kommer under denna vecka (vecka 26) att påbörja asfalteringsarbeten (toppbeläggning) på Tornstigen, Nyhemsvägen, Nytomtavägen och Åsvägen i Arvika.

Efter det att asfalteringen är klar så kommer också anslutningar av grönytor med jord/grus mot den nya beläggningen att utföras. Anslutning för in- och utfarter till fastigheter kommer också att justeras.

In- och utfart mot väg 175, Säfflevägen, kommer periodvis att vara begränsad eller helt stängd. Välj alternativ väg via Planerud (se kartaPDF - gul markering).

Om du har frågor kontakta enhetschef Anders Johansson, Teknik i Väst, 076-142 37 53.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-23