Arvika kommun vänder trenden

Artikeln publicerades 22 maj 2024

När Svenskt Näringsliv presenterar sin årliga enkätundersökning av företagsklimatet i landets kommuner visar resultatet en vändning för Arvika. Efter flera år med svaga betyg från de lokala företagen är den negativa trenden bruten.

Av de 15 frågorna som ställts till företagarna i kommunen har förändringen varit positiv i tolv, oförändrad i två och negativ i en. Det resulterade i att kommunens sammanfattande omdöme steg från 2,64 till 2,92.

Fortsatta utmaningar

Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande utmaningar att hantera. Årets undersökning visar att flera områden fortfarande bedöms med betyg under 3,0, vilket anses som underkänt.

- Det är skönt att den negativa trenden är bruten men enkätresultatet förändrar egentligen inget i vårt dagliga arbete. Vi har satt igång många nya processer och arbetssätt den senaste tiden och vi kommer fortsätta med den utvecklingen även framgent. Vi gör mycket för att bidra till en positiv utveckling för det lokala näringslivet och kommer även fortsatt jobba hårt med vår effektivitet, vårt bemötande och vår servicenivå. Det är vårt uppdrag varje dag, säger biträdande kommundirektör Marcus Wihk, Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?