2020-03-24

Arvika kommun underlättar för företagen

Med anledning av Coronaviruset är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Arvika kommun idag tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder. Tänk också på att du som företagare kan stödja näringslivet genom att handla lokalt.

Anstånd med fakturor

Möjlighet att få anstånd med betalning eller uppdelning av betalning av fakturor utställda av Arvika kommun. Detta är ingen generell åtgärd, varje enskilt fall kommer att bedömas, så ta alltid kontakt med oss om du inte kan betala en faktura. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

Myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillstånd inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation många företag befinner sig i och för att minimera riskspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kostnaden för myndighetsutövningen faller inom ramen för den typen av kostnader där kommunen kan bevilja anstånd. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

Arvika kommun har möjlighet att tidigarelägga betalning av leverantörsfakturor. Alla leverantörsfakturor kommer att hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras.

Arvika kommun erbjuder också via teknikbolagen anstånd med betalning av avgifter för elnät och fjärrvärme, till och med 31 maj 2020 - alternativt kan betalningsplan upprättas. Detta är ingen generell åtgärd, varje enskilt fall kommer att bedömas, så ta alltid kontakt med oss om du inte kan betala en faktura. Använd e-postadress: arvika.teknik@arvika.se. Dessutom kommer teknikbolagen att, under perioden fram till 31 augusti, tillämpa 10 dagars betalningstid på fakturor från lokala företag som anger det.

Restauranger, butiker och handla på landsbygd

Fastighetsägarna i Arvika har fortlöpande möten om situationen och de poängterar vikten av god dialog mellan hyresvärd och hyresgäst. Om du som företag har frågor kring ekonomi och fakturor ta kontakt via e-postadress afab.ekonomi@arvika.se.

Våra regler anger möjlighet till uteservering 1 april – 30 september. Tänk på som företagare att ansöka om tillstånd hos polisen om du inte gjort det. Om intresse finns bland företagen i centrum att anordna gatuförsäljning utanför egen butik – kontakta Aktiva Arvika via e-post: aktiva.arvika@arvika.se.

Arvika kommun erbjuder genom avtal med våra lanthandlare på landsbygd möjlighet till hemsändning av varor. Hemsändningen är till för konsumenter i gles- och landsbygd som utgör riskgrupp och har svårt att själva ta sig till butiken för att handla. Hemsändning avser hushåll i bostad där man bor året runt. Varorna levereras av lanthandlare eller Posten.

Lanthandlare som idag erbjuder hemsändning är:

Copp Vikene, Brunskog 0570-520 13
Ica Nära, Edane 0570-505 35
Ica Nära, Glava 0570-400 01
Ica Nära Thybergs, Gunnarskog 0570-320 43
Lundby Livs, Mangskog 0570-912 12

Rådgivning och information

Arvika – Eda Nyföretagarcentrum startar under april en digital nyföretagarutbildning och erbjuder rådgivning till alla företagare med anledning av den uppkomna situationen. Kontakt: arvika@nyforetagarcentrum.se.

Sammankomster som frukostar eller kurser skjuter vi på framtiden och återkommer med nya datum senare. Mindre träffar genomförs med deltagarnas samtycke. Om du vill komma i kontakt via telefon – ring 0570-816 00 så kopplas du rätt.

 

Arvika kommun kommer fortlöpande följa utvecklingen och fler åtgärder som stöder näringslivet kan komma.

Sidansvarig:

Anna Wikstrand

Sidan uppdaterad: 2020-03-24