Lyssna på sidan Lyssna
2019-06-04

Arvika inventerar kulturmiljöer

Nu har arbetet börjat med Arvika kommuns nya kulturmiljöprogram! Värmlands Museum har fått uppdraget att ta fram programmet och byggnadsantikvarien Terese Myrin från museet kommer att vara ute i de centrala delarna av Arvika under juni månad för att fotografera och dokumentera. Tjänstemän från kommunens Samhällsbyggnadfunktion kommer att bistå med fotograferingen under sommaren.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Programmet ska vara ett underlag för bland annat kommunens planering, bygglov- och detaljplaneärenden - men ett kulturmiljöprogram ger inte i sig ett skydd av byggnaderna.

Som fastighetsägare kan det förstås också vara bra att känna till att ens byggnad är av intresse för allmänheten i och med sin historia. Med kulturmiljöprogrammet vill man också öka medvetenheten om Arvikas historia och alla dess vackra och spännande byggnader.

Det har tidigare gjorts inventeringar i Arvika och dessa kommer att användas som underlag för det nya kulturmiljöprogrammet. Det är för närvarande bara de centrala delarna av Arvika stad som ingår i det kommande kulturmiljöprogrammet, men det kan längre fram bli så att man kompletterar programmet för att täcka in övriga delar av kommunen. (Den geografiska avgränsningen kan du se på pdf-kartanPDF.)

Arvika kommun har också planer på att digitalisera kulturmiljöprogrammet och skapa en användarvänlig klickbar karta, som ska finnas tillgänglig inte bara för kommunens tjänstemän utan så småningom för alla, via kommunens webbplats.

Du kan följa Tereses inventering bland byggnaderna i Arvika på Instagram, @varmlandsantikvarien.

terese

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-04