Arvika bäst i länet på klimatanpassning

Artikeln publicerades 4 september 2023

Bäst på klimatanpassning i Värmland är Arvika. När IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring för sjätte gången rankat svenska kommuners klimatanpassningsarbete får Arvika 31 poäng av 33 möjliga. Snittet för länets kommuner är 18 poäng.

Klimatförändringarna innebär alltmer extrema väderförhållanden, såsom översvämningar, skogsbränder och kraftigare stormar. Det gäller att kommuner är väl förberedda. Arvika jobbar aktivt med olika insatser inom samhällsplanering, tekniska åtgärder, naturanpassning i grönområden och riskbedömningar för att hantera klimatförändringarna.

Ett av de större projektet är översvämningsskyddet i Kyrkviken ut mot Glafsfjorden som färdigställdes 2020. Kommunens teknikbolag har tagit fram klimatanpassningsstrategi för klimatanpassningsarbetet. Exempelvis sker ombyggnation av dagvattenhantering, med fördröjningsmagasin och omledning av vattnet för att minska konsekvenserna av skyfall. Stora träd vårdas och nya träd har planterats på förskolor och grönytor, för att skydda oss vid värmeböljor och för att kunna ta upp vatten. I samverkan med räddningstjänsten bedöms risker och sårbarhet i samhället för att hantera klimatförändringen.

IVL, Rapport, klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?