Arvika bäst i länet på att förebygga självmord

Artikeln publicerades 16 mars 2023

Arvika kommun hamnar på första plats i länet när organisationen Suicide Zero rankar kommunernas arbete med att förebygga självmord.

Det är andra gången undersökningen genomförs. Frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön.

Suicide Zeros undersökning visar att skillnaderna mellan kommuner är stora. Av 232 svarande kommuner bedöms 14 ha goda insatser inom området, Arvika hamnar på plats 6. De flesta kommuner behöver utveckla sitt arbete och 71 kommuner kan inte anses ha tillfredsställande insatser alls.

I Värmland tar i snitt 43 personer sitt liv varje år.

– Det är 43 för mycket. Vi vet att självmord går att förebygga och att vi, var och en, kan göra skillnad för en medmänniska i kris. Därför är det viktigt att utbilda oss som arbetsgivare, men också allmänheten, säger Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare i Arvika kommun och lokal samordnare för det suicidpreventiva arbetet.

Förra året började man arbeta på ett nytt sätt i västra Värmland, med att akutläkare och polis samverkar när polis tillkallas för att hjälpa en person som lider av akut psykisk ohälsa. Resultatet har varit positivt.

Arbetet med suicidprevention har pågått under flera år i Arvika och kan kopplas till kommunens handlingsplan för suicidprevention. Den tydliggör Arvika kommuns och de kommunala bolagens ansvar för det suicidpreventiva arbetet i kommunen och skapar förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. Målet i handlingsplanen är att öka handlingsberedskapen för att förebygga och uppmärksamma suicid och suicidhandlingar och att minska förekomsten av suicidförsök och suicid i kommunens verksamheter och i befolkningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?