Årskurs 9 har gjort sina gymnasieval

Artikeln publicerades 22 februari 2024

I början av året gjorde elever som går årskurs 9 sina gymnasieval, och nu presenteras gymnasieorganisationen i Arvika för kommande läsår.

På Solbergagymnasiet är det ekonomiprogrammet som har fått flest sökande, och det föreslås att alla behöriga sökande antas vilket leder till två klasser. Ekonomiprogrammet har två inriktningar - ekonomi och juridik. På Taserudsgymnasiet är det El- och energiprogrammet tillsammans med Industritekniska programmet som är populärast, där föreslås det bli 16 platser på El- och energiprogrammet och 20 platser på Industritekniska. Totalt är det 284 elever som sökt sig till gymnasieskolorna i Arvika kommun, år 2023 var det 219 elever.

Alla program som erbjuds på de kommunala gymnasieskolorna bedöms ha så pass bra elevunderlag att de kommer att startas upp. Det är cirka 25 procent av de elever som valt Solbergagymnmaiset som valt en idrottsprofil, vilket innebär att eleven kan kombinera studierna med den sport de utövar.

Hur funkar gymnasievalet?

Från 9 januari till och med 8 februari pågår ansökningsperioden för gymnasieval och alla elever i årkurs 9 gör sina val. Därefter börjar arbetet med att anpassa gymnasieorganisationen efter hur sökbilden ser ut. Det handlar om att anpassa programmens storlek och titta över hur många som kommer komma in på sina första hand-, respektive andra hands val. Även de elever som inte har behörighet när de söker programmen tas med i planeringen för kommande organisation.

Eleverna får sedan sina preliminära beslut 15 april i Dexter. Då öppnar också omvalsperioden för de elever som ångrat sig eller inte är nöjda med sitt preliminära beslut. Omvalsperioden pågår fram till den 13 maj. Det slutgiltiga beskedet för vilket gymnasieprogram eleverna är antagna till visas på Dexter 29 juni.

Förslaget på årets gymnasieorganisation har beslutats i utskottet för Lärande och stöd och ska slutligen beslutas i Kommunstyrelsen den 12 mars.

Hjälpte informationen på sidan dig?