Är du drabbad av översvämning i källaren?

Gårdagens regn- och åskoväder drabbade många hushåll i Arvika. Att få översvämning i sin källare innebär ofta kostnader, extra besvär och merarbete.

Har du blivit drabbad av källaröversvämning på grund av gårdagens regnoväder behöver du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Vi vill också gärna att du anmäler källaröversvämningen till oss via formuläret här: Formulär - Anmälan källaröversvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta för att vi ska få överblick över hur skadeläget ser ut och för att vi tillsammans med dig som fastighetsägare kan reda ut vad översvämningen hos din fastighet berodde på.

Mer information, tips och råd kring hur du hanterar källaröversvämningar finns på Teknik i Västs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vatten forsar nedför trapp

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-07-15