2020-10-15

Almsjuka i trädallén på Esplanaden

Ett träd i allén längs Östra Esplanaden har fått almsjuka, vilket har konstaterats med hjälp av en arborist. Detta gör att vi tyvärr kommer behöva ta ner några träd för att förhindra spridning av sjukdomen. I värsta fall skulle spridningen kunna göra att hela allén dör. Det finns även en kastanj som fått kastanjblödarsjuka, så den kommer också att tas ned. De träd vi tar bort ersätts med nya, friska träd som är resistenta mot almsjuka.

Almsjukan sprids framförallt av en skalbagge som kallas almsplintborre och är en sjukdom som orsakas av en svamp. Svampen lever i trädets kärlsträngar och blockerar vatten och näringstransporten så att trädet vissnar och dör.

Trädallér, som den längs Esplanaden, är biotopskyddad. Detta är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter och för omväxling i landskapet är speciellt skyddade. Därför behöver vi söka om tillstånd hos Länsstyrelsen för att få ta ner träden.

Allé på Esplanden

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-15