Grafisk profil

Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig
bild av kommunen och en tydlig avsändare.

Arvika kommuns grafiska policy och den grafiska handboken beskriver hur kommunens logotyp får användas och hur färger och typsnitt ska se ut i kommunens material. Den grafiska profilen gäller inte bara trycksaker, utan också skyltar, bildekaler, arbetskläder och i många andra sammanhang där kommunen står som avsändare. Den grafiska policyn gäller också för de kommunala bolag som är till hundra procent kommunägda.

Kommunlogotyp får inte användas av andra än de kommunala verksamheterna och bolagen.

Mer allmän information finns i policydokument "Grafisk policy för Arvika kommun", medan de praktiska riktlinjerna finns i "Grafisk handbok Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
  • 6. Kommunikation
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Eva Österlind
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn 0570-816 00 växel