VA-arbete på Domarevägen

Artikeln publicerades 16 november 2023

På grund av VA-arbete på Domarevägen så kommer in- och utfart för biltrafik att ske via den gång- och cykelväg som leder mellan Länsmansvägen och Domarevägen. Detta gäller från och med måndag den 20 november. Sträckan kommer att skyltas som gångfartsområde, vilket innebär att fordonet skall framföras i gångfart.

Hjälpte informationen på sidan dig?