VA-arbeten på Fryksdalsvägen och Mebiusvägen

Artikeln publicerades 27 april 2023

Fryksdalsvägen och Mebiusvägen i Arvika kommer att vara helt eller delvis avstängda för trafik under pågående gatu- och VA-arbeten. Arbetet färdigställs under hösten 2023.

Från vecka 18 pågår gatu- och VA-arbete på Fryksdalsvägen i korsningen med Hagbergsvägen. Befintliga VA-ledningar är i dåligt skick och behöver bytas ut. I samband med detta så kommer gatans vägöverbyggnad att bytas och även elledningar till berörda fastigheter. Schaktarbete för ny VA samt gatuöverbyggnad är indelat i tre etapper och fortsätter fram till och in på Mebiusvägen. Efter det att Mebiusvägen är färdigställd så fortsätter arbetet åter på Fryksdalsvägen fram till korsningen mot Solvändsgatan.

Under arbetet så kommer Fryksdalsvägen och Mebiusvägen helt eller delvis vara avstängda för trafik. För boende på Mebiusvägen ordnas provisorisk infart och utfart via Pensionärsvägen och den gångväg som finns mellan de två gatorna.

Arbetet färdigställs under hösten 2023.

Mer information:
Anders Johansson, enhetschef VA/Anläggning, Teknik i Väst AB, tfn 076-142 37 53 (mån-fre kl 07.00-16.00)

Hjälpte informationen på sidan dig?