Trafikarbeten Jakobsgatan vecka 18-24

Artikeln publicerades 26 april 2023

Mellan vecka 18-24 pågår trafikarbete på Jakobsgatan.

Arbetet innebär att gång- och cykelväg kommer att göras bredare och trafik kommer att bli enkelriktad på delar av Jakobsgatan. De delar av Jakobsgatan som berörs är korsningen vid Hamngatan till och med korsningen Harald Halléns gata (se kartbild för detaljerad information).

Arbete kommer att pågå vardagar från vecka 18 mellan kl 6.30 och (senast) kl 19. Arbetet förväntas vara klart till runt vecka 23/24. Det kommer att innebära en del omledning av trafik och avstängningar. Under byggtiden kommer Jakobsgatan vara enkelriktad från Hamngatan till Harald Hallens gata.

Under vecka 21 är det arbeten på Hamngatan som innebär begränsad framkomlighet under några dagar.

Du vet väl att du kan prenumerera på driftmeddelanden? Då får du meddelande via din mejl när ett driftmeddelande går ut på webbplatsen. Du kan också prenumerera på "Viktiga meddelanden" (akuta störningsmeddelanden), nyheter, protokoll och mycket annat.

Hjälpte informationen på sidan dig?