Avstängning Domarevägen

Artikeln publicerades 5 juni 2024

karta

På grund av VA- och gatuarbete på Domarevägen så kommer gång- och cykeltrafik att vara avstängd för genomfart tills vidare från och med måndagen den 10 juni. Gång- och cykeltrafik leds via Nämndemansvägen och Bältaplatsen. Biltrafik till och från Domarevägen kommer att ledas via den gång- och cykelväg som går till Länsmansvägen. Hastigheten kommer att begränsas till gångfartsområde denna sträcka.

Hjälpte informationen på sidan dig?