Arbeten Hamngatan-Skolgatan, start 17 juni

Artikeln publicerades 11 juni 2024

Den 17 juni startar ett projekt för att förbättra korsningen Hamngatan - Skolgatan i Arvika. Målet är att skapa en tryggare och mer tillgänglig miljö för alla trafikanter, inklusive gående och cyklister. Man kommer då att höja korsningen och göra förbättringar på dagvattenbrunnar, belysning och övergångsställen.

Eventuellt kan sprängningar behövas och det kan också bli tillfälliga vägavstängningar och omledningar av trafiken under arbetets gång.

Arbetet kommer preliminärt att pågå 2-3 veckor.

Mer information:
Frågor om design: projektingenjör Nick Platel, Samhällsbyggnad, Arvika kommun, tfn 0570-817 60, e-post nick.platel@arvika.se.
Frågor om projektplanering: projektledare Mathias Roynezon, Teknik i Väst AB, tfn 0570-76 40 98, e-post mathias.roynezon@arvika.se

Hjälpte informationen på sidan dig?