Villkor för bildanvändning

Här finns mer information om villkoren för att använda bilderna i kommunens bildarkiv.

Allmänt

Beställaren är ansvarig gentemot Arvika kommuns bildarkiv för att bilder hanteras, redovisas och betalas enligt "Villkor för bildanvändning".

Lagring

Inga digitala bilder får lagras. Efter användning ska de digitala bildfilerna raderas.  

Bildanvändning

Bildmanipulering är inte tillåten.

Bilden får inte användas i syfte som kan verka kränkande för upphovsman eller avbildad person.

Enligt lag måste en person som är igenkännlig på bild ge sitt samtycke till att bilden publiceras i reklam eller annat kommersiellt ändamål.

De personuppgifter som publiceras i kommunens historiska bildarkiv har i regel inget godkännande av den registrerade. De personuppgifter som finns i samband med bilden sparas bara så länge bilden hanteras i bildarkivet. Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven i databasen blir naturligtvis borttagen (åtminstone med namn om det är en gruppbild) efter kontakt med bildarkivet.

Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

(I övrigt hänvisas till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) med ändringar (2005:359, 2005:360) och lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Publicering

Vid publicering ska bildarkivets och i förekommande fall fotografens namn alltid utsättas vid bilden eller anges i bildförteckningen enligt följande: Foto: Fotografens namn, Arvika kommuns bildarkiv. Vid publicering på Internet ska namnen alltid sättas intill bilden.

Webbplatsens adress - www.arvika.se - måste uppges och det ska finnas en länk kopplad till webbplatsen.

Referensexemplar

Ett referensexemplar av den publikation där bildarkivets bildmaterial utnyttjats, ska skickas till Arvika kommun på adress: 4. Arkivet, Arvika kommun, 671 81 Arvika, för kommunens dokumentation. Uppge även upplagans storlek.

Bildleverans

Bildarkivet levererar högupplösta digitala bilder. Ett fotolabb anlitas för framställning/förmedling av pappersbilder.

Leveranstiden på beställda bilder kan variera, då beställning hos fotolabb görs två gånger per månad.  

Priser

Bildtaxan fastställs av Kommunfullmäktige i Arvika kommun.

Moms och avgift för eventuell frakt tillkommer på samtliga priser.

Betalningsvillkor

Mot faktura, 30 dagar. Efter förfallodatum debiteras ränta enligt räntelagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?