Klicka på symbolen för "full screen" och använd pilarna för att navigera.