Taxa för brukande av Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av Kommunfullmäktige 1996-12-16, § 147 anläggningsavgifter, 1997-11-27, § 108 brukningsavgifter samt 1999-11-29, § 120 lägenhetsavgifter.

Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 26 november 2007, § 236, brukningsavgifter.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 27 oktober 2008, § 220, anläggningsavgifter.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige 18 december 2017 § 234, ny taxeuppbyggnad 

För att täcka kostnader för Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 3 § VA-lagen (lag om ändring i lagen 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, SFS 1976:842 jämte senare tillägg och ändringar) jämställas med fastighetsägare.

Utöver vad som sägs i denna taxa, hänvisas till särskilt antagna "Allmänna bestämmelser för brukande av Arvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar" antagna av Kommunfullmäktige den 27 november 2012, § 236.


VA-taxaPDF


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika

  • Bo Axelsson
  • VA-chef
  • Tfn 0570-817 76