Avgifter för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara

Antaget av Kommunfullmäktige den 27 juni 2005, § 112
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 113

Avgift ska betalas för tillsynsbesök enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara och avgiften ska följa den av Kommunfullmäktige fastställda timkostnaden för räddningstjänstens externa arbeten för rådgivning.

Grundavgift: (förberedelsearbete, efterarbete och erforderliga resor)

2 x gällande timkostnad

 

 

Rörlig avgift: (timkostnad för vid besöket nedlagd tid)

Gällande timkostnad

Avgifter faktureras efter genomfört tillsynsbesök.

Justering av avgifterna sker årligen enligt konsumentprisindex.

Gällande timtaxa från 2018-01-01: 720 kr/timme

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28