Avgifter för tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara

Antagen av Kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 113.

Avgift får, enligt 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, tas ut för tillstånd. 

Den så kallade N-faktorn som används vid beräkning av avgiften är satt (som vid bygglovsgivning) till 0,8.

Avgift = HF x mPBB x N

HF-faktorn regleras enligt tabell nedan. mPBB står för milliprisbasbelopp (år 2018 = 45,5). N-faktorn är 0,8.

Avgiften motsvarar kommunens totala insats i respektive ärende och innefattar även platsbesök.

Anläggning som förvarar kemisk produkt

Beskrivning

HF

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

1 st

150

Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner

2-4 st

240

Restaurang med gasol

 

150

Skola

Ej laboratorie/industri

150

Bensinstationer

 

 

Bensinstation automat

 

240

Bensinstation med butik

 

300

Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varor

Innehavsskifte brandfarlig vara

20

Nytt tillstånd enligt 20 § förordning om brandfarliga och explosiva varor

Vid innehavsskifte; explosiv vara inklusive godkännande av föreståndare

40

Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare

 

150

Mindre komplettering till gällande tillstånd

 

20

Mindre lackeringsanläggning

 

150

Avslag utan utredning

 

20

Avslag med utredning

 

150

Administrativa åtgärder

 

20

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-06
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Räddningschef
  • Tfn 0570-826 28