Renhållningstaxa

Antagen den 29 oktober 1970, § 101 (kommunsammanslagningen)
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 168.

Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra mot Arvika kommuns mål inom avfallsområdet.

Avgifterna för kärl- och säckavfall för privatpersoner består av en fast avgift (grundavgift) och en rörlig avgift (hämtningsavgift). Avgifterna för kärl- och säckavfall avser samtliga tjänster som ingår i det löpande abonnemanget. Tjänsterna nyttjas normalt av samtliga abonnenter. För att erhålla den samlade avgiften ska aktuell grundavgift, hämtningsavgift samt eventuella hyror och tilläggsavgifter summeras.

Sortering av matavfall kommer att införas i kommunen 2016-2020. I områden där abonnemang för separat sortering av matavfall ännu inte erbjudits gäller övergångsbestämmelser tills området har erbjudits sortering av matavfall. Dessa abonnemang utfasas över tid och nytecknas ej.


Renhållningstaxa för Arvika kommun PDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-04-14
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 37. Mosseberg
  • 671 81 Arvika

  • Elin Staxhammar
  • Arbetsledare
  • Tfn 0570-76 40 86