Räddningstjänst, tjänster och material

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 april 2012, § 90.

Räddningstjänsten tar betalt för vissa tjänster och material enligt prislista fastställd av Kommunfullmäktige. Bakgrunden till prislistan är en föreskriven normaltaxa från Statens brandnämnd.

Kostnader för tjänster och material

Personal

Kr/mil

Kr/tim

Restvärdesarbete, externa arbeten rtj personal


567

Instruktör, tillsyneförrättare


720
Fordon (förare tillkommer)Kostnad/mil

29


Hävare, Tankbil, Släckbil


629

Terrängfordon


629

Bandvagn


629
Båt (förare tillkommer)Räddningsbåt


140
Material

Pris/dygn

Pris/vecka

Slang 38, 42, 76

124

355

Brandposthuvud

93

355

Grenrör

93

355

Strålrör

59

185
PumparPump kl 1

304

720

Pump kl 2

603

1 205

Pump kl 3 (personalkostnad tillkommer)

603

1 205

Ellänspump 220 volt

98


Ellänspump 380 volt

160

Översvämningsskydd

Pris/st


Aqua Barriär/pallstöd

250

Absorbtionsmedel

Pris/st


Absorbtion Unisorb (Torsby) Orm

1 705


Absorbtionsgranulat Absorbdan 20 l/säck

163

Slangvård

Pris/st


Tvätt, tork, provtryckning

124


Lagning av hål

93


Montering av koppling + hylsa

93


Hylsa

93

Rökskydd

Pris/st


Service DrägerVentil

248


Mask

248


Luftfyllning

124


Kostnad för reservdelar tillkommer


ÖvrigtOnödiga utlösta automatiska brandlarm

4 330


Servicelarm/år

2 545


Bärhjälp/gång/lyfthjälp

445


Utbildningscontainer/dag

3 145

Hyra lektionssalen ÖvningsfältetHalv dag/kväll

355


Hel dag

603Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-10
Kontakta oss
  • 156. Räddningstjänst
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Räddningschef
  • Mattias Larsson
  • Tfn 0570-826 28