Avgifter vid vissa upplåtelser av offentlig plats

Antagna av Kommunfullmäktige den 29 oktober 1984, § 212.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 29 juni 2020, § 114.

Redovisade belopp avser år 2021.
Avgiftsbeloppen regleras efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex med 1982 som basår. Indexreglering sker per den 1 januari varje år efter index för oktober månad närmast föregående år.

Avgifter för att använda offentlig plats

Kostnad exkl moms
FÖR FÖRSÄLJNINGSÄNDAMÅL*


Tillfällig försäljning, lotterier m.m. för enbart inom kommunen verksamma ideella föreningar

0

Tillfällig försäljning, lotterier m.m. för andra, per dag

66

Julgransförsäljning och dylikt, per kvm och dag

26

Gångbaneserveringar och friluftsserveringar, per kvm och månad

130

FÖR ANNAT MERKANTILT ÄNDAMÅL


Fasta affischpelare, per kvm affischyta och år

391

Rörliga affischpelare, per kvm affischyta och år

15 603

Övriga reklamplatser (affischtavlor, skåp m m ), per år

649

Skyltvaror utanför butik där varorna tillhandahålles – per plats och år

1 300

Annan plats för visning av varor eller information i reklam eller försäljningssyfte, per dag

649

Cirkusar exklusive renhållning och vatten, per dag

1 559

Tivoli och liknande exklusive ersättning för vatten och renhållning, per dag

2 600

Mötestält, per dag

592

FÖR ÖVRIGA ÄNDAMÅL


Upplag, byggnadsställningar, manskapsbodar och dylikt, per kvm och månad

0

Bodar, provisoriska byggnader, per kvm och månad

0

Annat utnyttjande av offentlig plats, per kvm och månad

0

Utställningsbuss och liknande, per dag

592

Loppis/backluckeloppis/personbil, per dag

113

Loppis/backluckeloppis/personbil med släp, per dag

169


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-29