Taxa för Myndighetsnämndens uppdragsverksamhet

Antagen av Kommunfullmäktige den 24 november 2003, § 175.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Inledande bestämmelser

§ 1
Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragstagare för Myndighetsnämndens tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag.

Avgifter

§ 2
Avgifter tas ut för:

avgifter

vattenprovtagning på uppdrag

600 kr/tim

(analyskostnad samt kostnad för frakt och transport tillkommer)


övrig uppdragsverksamhet

600 kr/tim

Avgifternas erläggande

§ 3
Avgift enligt denna taxa ska erläggas av uppdragsgivaren när denne tillställs Myndighetsnämndens resultat av utfört arbete.
______

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2004.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-10
Kontakta oss
  • 156. Myndighetsstab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Kopparv 1

  • Mattias Larsson
  • Myndighetschef
  • Tfn 0570-826 28