Marknadstaxa

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 1988, § 88.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 28 juni 2021, § 106.

Typ av försäljning och avgift

Försäljning

Avgift

Plats för tillfällig försäljning

170 kr/löpmeter *)

Plats för demonstration av varor

600 kr/plats

Lotterier och tombolor, max. 3 löpmeter

200 kr/plats


*) Vid löpmeterförsäljning är djupet normalt 2,5 meter, därutöver görs pristillägg med 25 kronor per meter utökat djup.

Avgift för elförsörjning

Elförsörjning

Avgift

Brukande av eluttag (inklusive strömkostnad)


1-fas

150 kr/dag

3-fas

200 kr/dag


Anslutning av el mellan försäljare får inte förekomma utan att avgift erlagts för samtliga anslutna.

Bestämmelser för bokning, betalning och ordningsregler, se marknadsstadga.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-22
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Johan Eddeborn
  • Gatu- och trafikansvarig
  • Tfn 0570-817 63
Mer information