Taxa för kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Antagen av Kommunfullmäktige den 30 augusti 2010, § 132.

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Myndighetsnämndens kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgiftsskyldig  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgift 

3 § Årsavgift uttas med 800 kronor per år. I avgiften ingår ett kontrollbesök minst vart tredje år.
 
För erforderliga kontrollbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras avgift med 800 kronor per timme.

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök.

Indexreglering

Årsavgiften och timavgiften kan efter beslut i Kommunfullmäktige indexregleras.

Nedsättning av avgift  

4 § Om det finns särskilda skäl, får Myndighetsnämnden i det enskilda fallet — med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter — sätta ned eller efterskänka avgiften.

Denna taxa träder i kraft den 1 oktober 2010.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-30
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mats Rydström
  • Miljöchef
  • Tfn 0570-817 47