Reduktion av avloppsavgifter

Antagen av Kommunstyrelsen den 17 december 1973, § 815.

Kommunstyrelsen beslöt att fastställa reduktionen för industrier och företag för den uppmätta vattenmängd, som kan ledas till kommunens dagvattenledningar eller som på annat sätt inte belastar kommunens spillvattenledningar, till 65 procent av eljest utgående avloppsavgifter.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-15
Kontakta oss
  • Arvika Teknik AB
  • 12. Administration
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Bo Axelsson
  • VA-chef
  • Tfn 0570-817 76