Lyssna på sidan Lyssna

Avgiftssystem enligt alkohollagen

Antaget av Kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 175.
Senast ändrat av Kommunfullmäktige den 29 augusti 2011, § 108.

1 Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter för restauranger/arrangörer

Nyansökan stadigvarande tillstånd allmänheten eller slutet sällskap8 000 kr
Nyansökan stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap8 000 kr
Utvidgade serveringstillstånd, sorter och yta3 000 kr
Utökade serveringstillstånd, tid3 000 kr
Stadigvarande serveringstillstånd gemensam serveringsyta8 000 kr
Ansökan från konkursförvaltare1 500 kr
Ägarförändring, ny majoritet i företaget8 000 kr
Ägarförändring, enskild bolagsman, ej majoritet2 000 kr
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, extern sökande och sökande som ej är restauratör med serveringstillstånd 4 000 kr
- härav återbetalas vid avslag800 kr
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, inom kommunen verksam restauratör med serveringstillstånd3 000 kr
- härav återbetalas vid avslag500 kr
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten av likartat slag inom 12 månader, 15 procent av avgiften per gång för de tillstånd som följer efter det att det första tillståndet beviljats600 eller 450 kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten för provsmakning av alkoholdrycker3 000 kr
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap700 kr
Anmälan om serveringsansvariga, serveringsställe vid catering, provsmakning, återtagande av tillstånd etcUtan avgift
  

Ansökningsavgifter för tillfälligt tillstånd, övriga sökande

 
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle700 kr

I den mån tillfälliga serveringstillstånd är ett led i prövningen av ett tillstånd året runt för festvåningsverksamhet gäller följande:

Erlagd summa för tillfälliga serveringstillstånd under maximalt 12 månader med undantag av en grundavgift avdrages från nyansökansavgiften.

2 Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift

Fast tillsynsavgift        2 000 kr/år

Den fasta tillsynsavgiften avser alkoholservering året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutna sällskap samt trafikservering. I likhet med annan servering beräknas avgiften för trafikservering per serveringstillfälle.

Rörlig tillsynsavgift

AvgiftsklassÅrsomsättning, krAvgift per år, kr
10-100 0000
2100 001-250 0001 500
3250 001-500 0003 000
4500 001-1 000 0006 000
51 000 001-2 000 0009 000
62 000 001-3 000 00012 000
73 000 001-5 000 00015 000
85 000 001-18 000

Den rörliga tillsynsavgiften betalas av tillståndshavaren med tillstånd att servera alkohol till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod.

Tillsynsavgiften avseende tillfälliga tillstånd för alkoholservering till allmänheten tas ut i samband med ansökningsavgiften.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-20
Kontakta oss
  • 40. Tillståndsenheten
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksgatan 5

  • Ingela Robsahm
  • Alkoholinspektör
  • Tfn 0570-814 40