Kommunövergripande plan för våld i nära relationer

Fastställd av Kommunfullmäktige den 29 maj 2017, §104

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer trädde i kraft 2014. Föreskrifterna gäller för verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen.
Statens krav på kommunen som vårdgivare är att ha ett ledningssystem som säkerställer att processer och verksamheter uppfyller ställda krav.

Arvika kommun har tagit fram en kommunövergripande plan och med tillhörande ledningssystem med SOSFS som grund. Den kommunövergripande planen för arbetet med våld i nära relationer berör verksamheter inom Lärande och stöd och Vård och omsorg.

Kommunövergripande plan för våld i nära relationer Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 40. Individ- och familjeomsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Anna Jarebo
  • Avdelningschef
  • Tfn 0570-828 67