Träbyggnadsstrategi

Antagen av Kommunfullmäktige den 17 december 2018, § 239


Arvika kommuns träbyggnadsstrategi syftar till en ökad användning av trä vid nybyggnation och då även i byggnader högre än två våningar. Strategin är vägledande för hur träbyggande ska övervägas inom kommunkoncernen i samband med byggnationer. Träbyggnadsstrategin gäller för mandatperioden 2019-2022. Den kan komma att revideras under tiden. Träbyggnadsstrategin ska följas upp och förnyas till nästa mandatperiod.

Träbyggnadsstrategi Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Maja Peterson
  • Planarkitekt
  • Tfn 0570-816 35