Suicidprevention, handlingsplan

Antagen av Kommunstyrelsen 2020-11-16, § 163.

 

Ett av de övergripande målen inom Arvika kommun är att alla kommunens medborgare ska kunna leva ett hälsosamt liv. Att jobba med suicidprevention och att främja den psykiska hälsan är en del i arbetet. Allt för att skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de personer som lever och verkar i Arvika kommun.

Handlingsplanen är övergripande och påvisar kommunens arbete med suicidprevention. Handlingsplanen ska tydliggöra Arvika kommuns och de kommunala bolagens ansvar för det suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. Varje verksamhet har ett ansvar för implementerings-processen av handlingsplanen. Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att Arvika kommun och de kommunala bolagen bättre ska kunna uppmärksamma personer som kan vara i riskzon.

Handlingsplanen för suicidprevention i Arvika kommun sträcker sig från 2021 till 2023 och utgår från den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i Värmland.

 

Handlingsplan för suicidprevention Pdf, 866 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-26
Kontakta oss
  • 13. Personalstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anneli Karlsson
  • Projektledare
  • Tfn 0570-817 25