Styrdokument, riktlinje

Antagen av Kommunstyrelsen den 2 december 2019 § 239


"Riktlinje för Arvika kommuns styrdokument" syftar till att definiera betydelse och beslutsnivå för respektive styrdokument som kommunen själv beslutar om. Dokumentet är en riktlinje då det inte i detalj går att reglera alla styrdokument, utan viss bedömning kan behöva göras.

Kommunens styrdokument delas in i två huvudtyper, dels dokument som ger riktlinjer för hur man ska agera för att nå ett visst resultat (aktiverande), och dels dokument som talar om hur man ska möta situationer (normerande). De aktiverande dokumenten är strategier, program samt planer och de normerande är policyer, riktlinjer samt regler.

Riktlinje för Arvika kommuns styrdokument Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-16
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Mia Nilsson
  • Utredningssekreterare
  • Tfn 0570-816 94