Lyssna på sidan Lyssna

Program för centrumutveckling

Antagen av Kommunstyrelsen den 14 november 2016, § 199.

Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter, som bygger på ömsesidiga tjänster. Sponsring kan ge kommersiella, sociala eller ideella fördelar. Sponsring kan gå i två riktningar. Dels att någon extern part sponsrar kommunal verksamhet, dels att kommunen sponsrar någon extern part.

I detta dokument formuleras utgångspunkter och riktlinjer när någon extern part sponsrar Arvika kommuns verksamheter. I övrigt regleras kommunens stöd till föreningar/organisationer i av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjer.

 

Program för centrumutvecklingPDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-07
Kontakta oss
  • 1. Kommunledningen
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Wikstrand
  • Bitr kommundirektör
  • Tfn 0570-816 95